Η Ευρώπη διεκδικεί ρόλο στην κβαντική υπολογιστική, επενδύοντας €100 εκατ.

Ηγετικό ρόλο σε έναν από τους πλέον κομβικούς τεχνολογικούς τομείς - που πολλοί χαρακτηρίζουν ως το μέλλον της τεχνολογίας - την κβαντική υπολογιστική διεκδικεί η Ευρώπη. Με συνολικές προγραμματισμένες επενδύσεις που υπερβαίνουν τα €100 εκατ., η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να εγκαταστήσει, πανευρωπαϊκά, ένα δίκτυο κβαντικών υπολογιστών, το οποίο θα έρθει να ενσωματωθεί στους υφιστάμενους υπερυπολογιστές.

Τσεχία, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Πολωνία θα φιλοξενήσουν τους πρώτους ευρωπαϊκούς κβαντικούς υπολογιστέςΌπως έκανε γνωστό χθες η κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (κοινή επιχείρηση EuroHPC), η Τσεχία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Πολωνία θα φιλοξενήσουν τους πρώτους έξι ευρωπαϊκούς κβαντικούς υπολογιστές. Οι νέοι κβαντικοί υπολογιστές αναμένεται να είναι διαθέσιμοι έως το 2ο εξάμηνο του 2023.

Η κβαντική υπολογιστική είναι ένα δυνατό τεχνολογικό στοίχημα της Ευρώπης, το οποίο αν κερδίσει η Ένωση, αποκτά σοβαρό πλεονέκτημα έναντι του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Σύνθετα προβλήματα που σχετίζονται με τομείς, όπως η υγεία, η κλιματική αλλαγή, η εφοδιαστική αλυσίδα ή η χρήση ενέργειας θα μπορούν να επιλύονται εντός ολίγων ωρών και όχι εντός μηνών και ετών, που χρειάζονται τα σημερινά συστήματα, καταναλώνοντας παράλληλα πολύ λιγότερη ενέργεια.

Οι έξι νέοι κβαντικοί υπολογιστές αποτελούν βήμα προς την κατεύθυνση της επίτευξης του στόχου της Ευρώπης για την ψηφιακή δεκαετία, δηλαδή την απόκτηση του πρώτου μας υπολογιστή με κβαντική επιτάχυνση έως το 2025, καθώς και την επίτευξη κβαντικών δυνατοτήτων αιχμής έως το 2030.

Τι κάνουν οι κβαντικοί υπολογιστές

Η κβαντική υπολογιστική θεωρείται ότι ανοίγει ένα τεράστιο παράθυρο ευκαιρίας για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών βιομηχανικής, επιστημονικής και κοινωνικής σημασίας. Για παράδειγμα, θα καταστήσουν εφικτή την πολύ ταχύτερη και αποτελεσματική ανάπτυξη νέων φαρμάκων, με τη δημιουργία ενός “ψηφιακού δίδυμου” ανθρώπινου σώματος στο οποίο, π.χ. θα διεξάγονται εικονικές δοκιμές φαρμάκων.

Επίσης, θα συμβάλλουν στην επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων εφοδιαστικής και προγραμματισμού, που θα συνδράμει τις εταιρείες στην εξοικονόμηση χρόνου και καυσίμων. Η κβαντική υπολογιστική θα καταστήσει επίσης εφικτή την ανάπτυξη και δοκιμή, σε εικονικό περιβάλλον, νέων υλικών, όπως πολυμερών για αεροπλάνα, καταλυτικών μετατροπέων για αυτοκίνητα, ηλιακών κυψελών ή υπεραγωγών θερμοκρασίας δωματίου, που θα μπορούν να αποθηκεύουν ενέργεια επ' αόριστον.

Οι νέοι κβαντικοί υπολογιστές θα αντιμετωπίσουν, επίσης, την αυξανόμενη ζήτηση πόρων κβαντικής υπολογιστικής και πιθανών νέων υπηρεσιών από την ευρωπαϊκή βιομηχανία και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Software made in Europe

Η εξαιρετικά σημαντική παράμετρος των πρώτων κβαντικών υπολογιστών της Ε.Ε. είναι ότι αποτελούν μια αμιγώς ευρωπαϊκή πρωτοβουλία: τα μηχανήματα αυτά θα αποτελούνται εξ ολοκλήρου από ευρωπαϊκό hardware και λογισμικό, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή τεχνολογία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο κβαντικών πρωτοβουλιών κοινοτικής χρηματοδότησης, εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και ιδιωτικών επενδύσεων.

Να σημειωθεί ότι το ήμισυ των συνολικών επενδύσεων των €100 εκατ. προέρχεται από την Ε.Ε. και το υπόλοιπο από τις 17 χώρες, που συμμετέχουν στην κοινή επιχείρηση EuroHPC (Βέλγιο, Τσεχία, Δανία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λετονία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Φινλανδία, Σουηδία και Νορβηγία).

Στα πλάνα της Ε.Ε. είναι να προχωρήσει μελλοντικά στην εγκατάσταση περισσότερων κβαντικών υπολογιστών. Για την περαιτέρω ανάπτυξη της κβαντικής υπολογιστικής και ειδικότερα του κβαντικού λογισμικού, η Επιτροπή σχεδιάζει τη δημιουργία κέντρων αριστείας για την επιστήμη και τη βιομηχανία, εστιάζοντας τόσο σε ακαδημαϊκές, όσο και σε βιομηχανικές περιπτώσεις χρήσης κβαντικών υπολογιστών και προσομοιωτών.

Επιστροφή...

Update cookies preferences